WINDYKACJA-KRAKÓW.pl


Zapewniamy kompleksową obsługę
w zakresie dochodzenia należności, obejmującą w szczególności:

  • windykację na etapie przedsądowym,
  • wysłanie wezwania do zapłaty podpisanego przez adwokata lub radcę prawnego,
  • reprezentacja w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej,
  • reprezentacja na etapie postępowania egzekucyjnego,
  • czynności mające na celu windykację należności w przypadku, gdy dotychczas podjęte czynności egzekucyjne okazały się bezskuteczne,
  • stałe zarządzanie należnościami.